Çıkarken
.
Pencere - Dünya ve Türkiye
Sonraki sayılarımızda bir önceki ayın başlıca gelişmelerini özetleyeceğimiz “sosyalizmin penceresinden dünya ve Türkiye” başlıklı bu bölümde, geçtiğimiz yılın önemli gelişmelerine kısaca değineceğiz.
AKP’nin bölgesel güç olma stratejisi ve “PKK sorunu”
2002’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) iktidara gelmesinin ardından, Türkiye’de pek çok önemli değişim yaşandı. Bu dönüşümün saç ayaklarından bir tanesini de, hiç kuşkusuz TC devletinin dış poli ...
Avrupa Birliği ve Borç Krizi
2011 yılı Avrupa için ekonomik ve siyasal alanda krizlerle dolu bir yıl olarak geçti. Ekonomistler, 2012 yılında da ortaya farklı bir tablo çıkmayacağı konusunda neredeyse görüş birliği içindeler. Avr ...
Roboski Katliamı, Operasyonlar ve “Kürt Açılımı”
Bu yazıda, Kürt sorununda son aylarda yaşanan gelişmeler çerçevesinde, sermaye sınıfının “Kürt açılımı”nın ne yöne gittiğini, gelişmelerin neye haberci olduğunu ve gerçek çözümün nerede yattığını değe ...
Maya Takvimi, Durban İklim Zirvesi ve Küresel Isınma
Geçtiğimiz Aralık ayında Güney Afrika’nın başkenti Durban, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 17. Taraflar Toplantısı’na (COP 17) ev sahipliği yaptı.
Üniversitelerdeki İşgal ve Kantin Boykotları Deneyimi
Boğaziçi, ODTÜ ve Trakya Üniversitesi'ndeki işgal ve boykot deneyimlerinden yola çıkarak, sermayenin üniversitelerdeki dönüşüm programını daha iyi kavrayabilmek için sorunun kökenlerini yazının sınırl ...
Yeni Anayasa Tartışmalarında Kadının ve LGBT Bireylerin Konumu
Yeni anayasayı hazırlama süreci, AKP iktidarının öncülüğünde, küresel sermaye ile daha uyumlu bir Türkiye modeli yaratma çabasıyla el ele yürümekte. Bu süreçte aktif rol oynamaya çalışan birçok siyasi ...