Sosyalizmin Penceresinden Dünya ve Türkiye
Avrupalı egemenler, AB çapında uygulamak istedikleri kemer sıkma politikalarını emekçi kitlelere kabul ettirebilmek için, Yunanistan’a yapılan yardıma gönderme yapıyor ve “milliyetçi” duyguları körükl ...
Yunan İşçi Sınıfının Yağmalanması
Yunan halkına yönelik saldırılar devasa bir boyut kazanmış durumda. Avrupa Komisyonu, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası “troyka”sı Yunan işçi sınıfının bütünüyle tahrip edilmesinden aşağ ...
SEP’in ABD Başkanlığı seçimlerindeki adayı Jerry White’ın açıklaması
Çalışanlar, ABD’de ve dünyanın dört bir yanında, 1930’ların ve 1940’ların karanlık Büyük Bunalım ve II. Dünya Savaşı günlerinden bu yana yaşanan en büyük ekonomik, sosyal ve siyasal krizle karşı karşı ...
“Arap Baharı”nın Ekonomik Arka Planı
Tunus’tan başlayarak Mısır’a ve -sonradan, doğrudan emperyalist müdahale ile farklı bir biçim alarak- Libya’ya sıçrayan; birçok Arap ülkesinde emekçi ve gençlik hareketlerine ilham vererek bugün Suriy ...
“Dindar Bir Nesil Yetiştirme” Tartışması Üzerine
Başbakan Erdoğan’ın 1 Şubat günü AKP İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “dindar bir gençlik yetiştirme” amacını tekrarlamasıyla birlikte, burjuva siyasetinde ve medyasında yeni bir tartışm ...
GSS Neler Getiriyor?
Türkiye’de birçok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de bugün sonuçlarını görmekte olduğumuz dönüşümlerin temelleri 1980 askeri darbesi sonrasında atılmıştı. Son günlerde sıkça önümüze gelen Genel S ...
İşkolu Barajı, İşçi İstatistikleri ve Sendikalar
Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı (TİİKT), 31 Ocak 2012 tarihinde meclise gönderildi. Yazının yazıldığı saatlerde mecliste oylamaya sunulmamış olan bu tasarı, Sendikalar ve Toplu Sözleşme kanunlarınd ...
“Toplu İş İlişkileri Kanunu”
12 Eylül askeri diktatörlüğünün ürünü olan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu kısmi değişikliklerle “Toplu İş İlişkileri Kanunu”nda birleştiriliyo ...
DİSK’in 14. Genel Kurulu
Üç gün süren genel kurulda, iktidara yönelik genel geçer eleştiriler tekrarlanmış ama ona karşı herhangi bir talep veya sermayenin saldırılarına karşı bir mücadele hattı ortaya konulmamıştır. Zira DİS ...
4688 Sayılı Sendikalar Yasası Değişiyor; Grev Yasağı Sürüyor
Aylarca Bakanlar Kurulu’nda görüşülmeyi bekleyen 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı geçtiğimiz Ocak ayında (23.01.2012) onaylanarak TBMM Başkanlığı’na gönderildi.
Küreselleşme ve Sendikalar
Ulus devletin maddi ekonomik temellerinin bizzat ekonominin evrensel yasaları eliyle ortadan kaldırılması, küçük burjuva solunun gerici karakterini bütün çıplaklığıyla sergilemektedir. Onlar şimdi, II ...
Sendikal Yapılanmayı Aşmak ve Bürokrasiye Karşı Mücadele İçin
Sendikalar, yalnızca bürokratik yapılarından ya da yöneticilerin ihanetlerinden değil; kapitalist sömürü üzerinde yükselmeleri, bu sömürü ilişkisiyle organik bağlara sahip olmaları, dünya piyasasının ...
8 Mart ve Bugünün Şarkısını Söylemek
2011 yılı tüm ülkeleri etkisi altına alan bir ekonomik kriz yılıydı. Bir diğer ifadeyle, geçtiğimiz yıl, yoksul kitleler üzerinde yalnızca sınıfsal şiddetin değil, cinsiyetçi şiddetin de arttığı bir ...
Cinsiyet Sorununa İlişkin Marksist Perspektif
Kapitalist sistem, sınıfsal ezme-ezilme ilişkilerinin beraberinde, cinsiyete ve cinsel yönelime dayalı sömürü araçlarını da oluşturmuştur.
Newroz ve Sınıf Mücadelesi
Egemenlerin her türlü baskı ve şiddetine maruz kalarak Newroz’a sahip çıkan milyonlarca Ortadoğulu emekçi ve genç, egemenlere rağmen bir an olsun Newroz’u kutlamaktan vazgeçmemiş, devletlerin saldırıl ...
16 Mart Beyazıt Katliamının 34. Yılı
Öğrenci hareketinin yükselişe geçtiği 1960’ların sonu faşist saldırıların da sistematik bir karakter kazanmaya başladığı yıllardı.