Pencere
Suriye ordusunun muhaliflerin eline geçen kentlere düzenlediği saldırılar uluslararası baskılara rağmen devam ediyor. Yüzlerce muha-lifin öldürüldüğü ve bir o kadarının yaralandığı saldırı-lardan kaç ...
Amerikan Demokrasisinin Çöküşü
Bir hafta önce, ABD Adalet Bakanı Eric Holder, başkanın gizlice Amerikan yurttaşlarının öldürülmesi emrini verme hakkını ileri süren bir konuşma yaptı. O, sözde “terörle mücadele”ye atıf yaparak, da ...
Tekellerin Kasası Silah Ticaretiyle Doluyor
Sermayenin egemenliği, terazinin bir kefesinde zenginliği ve refahı diğerinde ise yoksulluk ve çürümeyi biriktirir. Kapitalizmin “bolluğu ve bereketi”, mutlu azınlığı beslerken insanlığın ezici çoğunl ...
Falkland Savaşı’nın 30. Yılında Güney Atlantik’te Sular Isınıyor
Önceki aylarda, İngiliz şirketlerinin ada açıklarında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını genişletmesi, İngiltere ile Arjantin arasında öteden beri var olan siyasi krizi derinleştirdi. Bununla birl ...
Küreselleşme ve Militarizmin Yükselişi
Silahlanma ve askeri yatırımlar konusundaki araştırmalarıyla tanınan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2011 Yıllığı’na göre, 2000–2010 yılları arasında dünyanın 28 yerin ...
NATO’nun Krizi ve “Akıllı Savunma”
Kuzey Atlantik Paktı Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen 12 Mart günü Kopenhag’da Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin parlamentolarının dış ilişkiler komiteleri başkanlarına hitaben ...
Pentagon’un Yeni Güvenlik Stratejisi ve ABD-Çin İlişkileri
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Barack Obama, Şubat ayında Pentagon’da yaptığı resmi bir konuşmada ülkesinin yeni bir ulusal savunma stratejisini benimsediğini açıkladı.
Militarizme ve Savaşa Karşı Mücadele İçin Siyasi Temeller
Bu dönemin göze çarpan ve birbiriyle bağlantılı iki özelliği var. Bunlardan birincisi, uluslararası hukukun bütün kurallarının ayaklar altına alınması ve altüst edilmesidir. İkincisi ise şimdi çeşitli ...
Militarizme-Savaşa Karşı Mücadele ve Marksistler
Küresel kapitalist sistemin derin bir kriz içinde olduğu günümüzde, sermayenin küresel dinamikleri ile ulus devletlerin varlığı ve emperyalist devletler arasında giderek yoğunlaşan çıkar çatışmaları y ...