Sosyalizmin Penceresinden
Nisan ayı Suriye’deki gelişmeler açısından oldukça hareketli geçti. 1 Nisanda İstanbul’da yapılan “Suriye’nin Dostları Grubu” toplantısı Suriye burjuva muhalefetinin, onları açıkça destekleyen başta A ...
Liberalizmin ve Reformizmin Gölgesinde 1 Mayıs
1 Mayıs 2012, Türkiye’nin birçok ilinde her yaştan on binlerce işçinin, emekçinin ve gencin katılımıyla kutlandı. Hiç kuşkusuz herkesin gözü kulağı, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbul Taksi ...
SEP’in ABD Başkanlık Seçimleri Adayı Jerry White’ın 1 Mayıs Açıklaması
1 Mayıs 2012’de, uluslararası işçi sınıfı, dünya kapitalist sisteminin görülmedik bir kriziyle karşı karşıyadır. Dünyanın dört bir yanındaki işçiler, toplumun devrimci dönüşümü gereğini ortaya koyan m ...
12 Eylül Darbecilerini İşçi Sınıfı Yargılamalı
Geçtiğimiz Nisan ayının ilk haftasının gündemi 12 Eylül generallerinin yargılanması haberleriyle doluydu. Burjuva medyamız tarafından Türk demokrasisinin tarihi bir günü olarak lanse edilen 4 Nisan’da ...
Obama Afganistan’da Stratejik Anlaşma İmzaladı
ABD Başkanı Obama, Çarşamba sabahı erken saatlerde Afganistan’a yaptığı gizli ziyareti yeni bir başlangıcın; Amerikan birliklerinin çekilmesinin ve on yıldan uzun süren savaşın bittiğinin işareti olar ...
Yunanistan Seçimleri: İşçiler Söz Sahibi Değil
Yunanistan’da 6 Mayıs’ta yapılacak seçimler, askeri diktatörlüğün 1974’te sona ermesinden bu yana en fazla sayıda partinin katılımıyla çekişmeli olacak. Yüksek Mahkeme, geçen hafta, 36 kayıtlı örgütte ...
İspanya’daki 29 Mart Grevi Üzerine
29 Mart’ta İspanya'nın iki büyük sendikası UGT (Genel İşçi Sendikası) ve CCOO’nun (İşçi Komisyonları) çağrısıyla, iktidardaki sağcı Halk Partisi (PP) ve Avrupa Birliği’nin kemer sıkma politikalarına k ...
Bir Mücadele Deneyimi
Manisa’daki bir elektrik fabrikasında bir yıldan fazla çalışıyorum. Şu anda çalıştığım işyerinde fiili olarak sendikalaşma sürecini yaşadım. Sendikalaşma sürecinden bahsetmeden önce, 6 yıl boyunca çal ...
İşçi Sınıfının Kapitalizme Karşı En Güçlü Silahı: Enternasyonal
Marx, Engels, Lenin ve Troçki’nin politik yaşamları dikkatlice incelendiğinde, hepsinde ortak bir nokta göze çarpacaktır. Bu, emekçilerin, her türlü ulusal, etnik vb. kökenden bağımsız biçimde, işçi s ...
Belge: Komintern’in Evrimi
1914-1918 emperyalist dünya savaşı, kapitalist üretim tarzının üretici güçlerin gelişimini engellediğinin ve proleter devrimin zaferi için gerekli koşulların olgunlaştığının en açık göstergesiydi. Bun ...
Yeni Bir Enternasyonalin Gerekliliği ve İlkeleri Üzerine Dörtlü Açıklama
Üzerlerine düşen büyük tarihsel sorumluluğun bütünüyle farkında olan imzacı örgütler, oybirliğiyle, güçlerini devrimci proleter hareketi uluslararası düzeyde yeniden canlandırmak için ortak çalışmak ü ...
Bütün Devrimci Proleter Örgütlere ve Gruplara Açık Mektup
Hitler’in, “muazzam” iki işçi sınıfı partisinin -üstelik bunlardan biri SSCB’ye yaslanıyor- en küçük bir direnişiyle karşılaşmaksızın iktidarı alışı, İkinci ve Üçüncü Enternasyonallerdeki iç çürümeyi ...
IV. Enternasyonal içinde Revizyonizm: Pabloculuk -1-
IV. Enternasyonal içinde II. Dünya Savaşı sonrası yıllarda ortaya çıkıp onun geniş bir kesimini egemenliği altına alan revizyonist bir akım olarak Pabloculuğa ilişkin çalışmanın bu bölümünde, onun ort ...
Merkezci - Oportünist Bir Akım: Morenoculuk -1-
Bu yazıda, kurucusu NahuelMoreno’ya (gerçek adı Hugo Bressano) hitaben Morenoculuk olarak bilinen ve kendisini IV. Enternasyonal içinde ifade eden merkezci akımın tarihsel gelişimini ele alacağız. Çok ...