Avrupa benzeri görülmedik bir toplumsal kutuplaşma yaşıyor
Mali oligarşinin ekonomik ve toplumsal yaşam üzerinde uyguladığı mutlak güç, yalnızca kapitalizmin devrilmesi ve Avrupa Birleşik Sosyalist Devletleri uğruna mücadelede sosyalist politikalar üzerine ku ...
Avrupa devletin baskı aygıtlarını güçlendiriyor
İslam karşıtı “Müslümanların Masumiyeti“ adlı film, Güneydoğu Asya’da Endonezya’dan Kuzey Afrika’daki Tunus’a kadar bir protesto fırtınasına yol açtı.
Sınıf mücadelesinin dönüşü ve Sosyalist Eşitlik Partisi’nin görevleri
Sosyalist Eşitlik Partisi (PSG-Almanya), ulusal kongresini 22-24 Haziran 2012 tarihlerinde Berlin’de topladı. Kongredeki tartışmalar Avrupa Birliği’nin krizi ve ondan kaynaklanan siyasi görevler üzer ...
Çin ve Japon ulusalcılığına karşı çık
Kötüleşen küresel ekonomik çöküş Uzak Doğu’da etkisini gösterdikçe, Çin ve Japon hükümetleri, içeride artan ekonomik ve toplumsal gerilimleri başka yöne çekmek için, kasıtlı olarak, Doğu Çin Denizi’nd ...
Balyoz Davası ve ulusalcı subayların açmazı
Silivri Cezaevi’nde kurulu İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, 250’si tutuklu 365 sanıklı Balyoz Davası’nda karar açıklandı. Bu olağanüstü (“Özel Yetkili”) mahkeme, eski 1. Ordu Komutanı eme ...
Kürt sorununda “savaş - barış” ikilemi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı sonunda, PKK’nin saldırılarını iyice arttırdığı bir dönemde beklenmedik bir çıkış yaparak, Öcalan’ı ve PKK’yi de kapsayan “yeni görüşmeler” yapılabileceğini aç ...
Kayıp bir kuşak ve sosyalizm uğruna mücadele
Kuzey Amerika’daki ve Avrupa’daki okullar ve üniversiteler yeni öğretim yılına başlarken, gençler artan kitlesel işsizlikle, kamusal eğitime yönelik yenilenen saldırılarla ve artan yoksullukla karşı k ...
Çin’in çalışma koşulları kötü işyerleri öğrencileri sömürüyor
Apple’ın yeni iPhone 5’inin fazlasıyla abartılı şekilde piyasaya sürülmesinin ardındaki acımasız gerçek, Çin’in Taiyuan kentindeki binlerce Foxconn işçisinin güvenlik görevlileriyle ve polisle çatışt ...
Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Öğrenciler'in İlkeler Bildirgesi - 2011
İnsanlık, 21. yüzyılın ikinci on yılına işsizlik, savaşlar, eşitsizlik ve yoksulluk ile kuşatılmış şekilde girdi. Teknolojideki ve iletişimdeki büyük ilerlemelere rağmen, ABD’de 25 milyon insan işsiz ...
Yurt sorunu üzerine
Üniversitelerde yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin önemli bir kesimini, zorlu bir yaşam mücadelesi bekliyor. Bu mücadelenin en önemli yanını da, kuşkusuz, tüm emekçi insanların ya ...
Dershanelerin kapatılması ve eğitimde özelleştirme
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Eylül’de yaptığı basın açıklamasında, özel dershanelerin 2013-2014 öğrenim yılında kapatılacağını açıkladı. O, bu kararın ilk işaretini 17 Ağustos’taki Güney Kore gez ...
Küreselleşme ve üniversitelerin dönüşümü
Üretim alanından dalga dalga yayılarak bütün ulus-devletleri toplumsal yaşamı küresel sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürmeye yönelik adımlar atmaya zorlayan küreselleşme, bu yapısal dönüşüm ...
Türkiye’de yüksek öğretim ve YÖK
12 Eylül rejiminin bir kalıntısı olan Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), askeri diktatörlüğün üniversiteleri/ üniversite öğrencilerini disipline etmek ve yüksek öğretimi serbest piyasa ekonomisine dahil etm ...
Özgür Emekçiler Üniversitesi
Yeni-liberal politikaların üniversitelerde yarattığı yıkıcı sonuçlar, öğrenci gençlik içerisinde örgütlü siyasi grupları çeşitli mücadelelerin ve "çözüm" tartışmalarının içine sürüklüyor. Ancak bütün ...
Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’i inşa et
Bu belge, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD) 8-12 Temmuz 2012’de toplanan İkinci Kongresi tarafından oybirliğiyle kabul edilen kararıdır.