Nabucco Projesi sonlanırken
İçinde Türkiye’nin de yer aldığı Ortadoğu ve Kafkasların doğalgazını Avrupa’ya taşımayı öngören Nabucco projesinin çöktüğüne ilişkin haberler, ulusal ve uluslararası basında kendisine geniş bir yer bu ...
Nabucco'da İmzalar Atıldı
Nabucco ve benzer projeler, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslarda bölgesel savaşların adım adım ilerlediği bugünkü koşullarda, ulusötesi sermayenin özellikle enerji konusunda önüne çekilen ulusal duvarla ...
Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan
Kafkasya'da yaşanan gelişmelere tek yanlı olarak “emperyalizmin oyunları” klişeleriyle bakmak birçok noktanın gözden kaçmasına da yol açmaktadır. Olaylar emperyalist güçlerin zorlamalarıyla ve müdahal ...
Doğalgazda Kriz Aşıldı mı?
Yazılarımızın çoğunda ifade ettiğimiz gibi uluslararası üretimin, küreselleşme ile birlikte son 30 yılda muazzam bir biçimde artış göstermesine paralel olarak enerjiye duyulan ihtiyacı da en az onun k ...
Kafkasya’da Savaş ve Sonuçları
Gürcistan ordusunun 8 Ağustos günü "anayasal düzeni yeniden sağlama” gerekçesiyle Güney Osetya’ya girmesinin ardından, Rusya Osetya’daki Rus “barış kuvvetlerine yardım etme” gerekçesiyle, Gürcistan sı ...