Lenin ve emperyalist savaş
Lenin, 1916’da şöyle yazmıştı, "Ezilen sınıflar arasında sevilen devrimci önderler öldükten sonra, düşmanlarının, ezilen sınıfları aldatmak için, onların adlarını üstlenmeye çalışmaları tarihte her za ...
Troçki’nin mirasını ve 20. yüzyıl tarihindeki yerini yeniden ele almaya doğru
Lev Troçki’nin biyografisi, yirminci yüzyılın ilk yarısı boyunca sosyalist dünya devriminin yaşadığı ...
Materyalist Diyalektiğin ABC’si
Diyalektik ne kurgu ne de mistisizmdir, fakat hayatın gündelik sorunlarıyla sınırlı olmadığı, daha karmaşık ve kapsamlı süreçleri konusunda bir kavrayışa ulaşmaya gayret ettiği ölçüde, düşünüşümüzün b ...
Bireysel Terörizmin İflası
Britanya’da Sendikalar
Belirttiğimiz gibi, şu anda sendikalar ilerici değil, gerici bir rol oynuyorlar. Yine de saflarında hâlâ milyonlarca işçiyi barındırıyorlar. Hiç kimse işçilerin kör olduklarını ve sendikaların tarihse ...
Komünist Manifesto’nun doksan yılı
Komünist Partisi Manifestosu’nun yüzüncü yıl dönümüne topu topu on yıl kalmış olması inanılır gibi değil! Dünya literatüründeki bütün benzerlerinden daha dahice olan bu broşür tazeliğiyle bugün bile b ...
Emperyalist Çürüme Çağında Sendikalar
Terimin eski anlamıyla - farklı eğilimlerin bir ve ayni kitle örgütünün çatısı altında az çok özgürce mücadele edebildikleri- demokratik sendikalar bundan böyle var olamazlar. Tıpkı burjuva demokratik ...
Nick Beams’in bir okura Lenin ve küreselleşme konusunda verdiği yanıt
Bu polemik yazısında Nick Beams, Professor Michel Chossudovsky'nin "Seattle ve ötesi: Yeni Dünya Düzenini Silahsızlandırmak" başlıklı makalesine verdiği yanıtta yapmış olduğu küreselleşme değerlendirm ...
Rosa Luxemburg’un Lenin’e karşı tutumu üzerine bir cevap
Dünya Sosyalist Web Sitesi’ne 2002 yılının sonlarına doğru Rosa Luxemburg’un Lenin’e karşı tutumunu ele alan bir okur mektubu geldi. Aşağıda DSWS Yazı Kurulu başkanı David North tarafından bu mektuba ...