Sosyalist 1 Mayıslar'ı yaratalım
Egemenlerin en büyük korkusu, işçi sınıfının harekete geçmesi; sosyalist bir perspektife ve devrimci bir örgütlülüğe sahip olmasıdır.
Enternasyonalist sosyalist 1 Mayıslar için!
İşçi sınıfının enternasyonalist-devrimci 1 Mayıslar’ı, mülk sahibi sınıfların bütün kesimlerinden bağımsız, Marksist bir işçi sınıfı partisinin inşasını hedefleyen uzun ve zorlu bir mücadelenin ürünü ...
Merkezciliğin turnusol kâğıdı: Enternasyonalizm
Önce Marksist Tutum’un Ağustos 2012 tarihli 89. sayısında, ardından da Marksist Bakış’ın ...